جک برقی پارکینگ - کرکره برقی - آرام بند

جنیوس- GENIUS

نمایش محصولات

  جنیوس (GENIUS)

شرکت  جنیوس در سال  1967 میلادی ساخت چرخ دنده را بر عهده داشت و از سال 1995 میلادی وارد گروه فک ایتالیا شد .